OF - 02 Maximize

OF - 02

V spojení s ochrannou maskou, polomaskou a zariadením s pomocno-nútenou ventiláciou zachytávajú škodliviny z prechádzajúceho vzduchu a chránia dýchacie cesty jednotlivca, kde je v ovzduší minimálny obsah kyslíka 17 obj. %. Podľa druhu škodlivín je potrebné zvoliť vhodný typ filtra

More details

Cena na vyžiadanie

V spojení s ochrannou maskou, polomaskou a zariadením s pomocno-nútenou ventiláciou zachytávajú škodliviny z prechádzajúceho vzduchu a chránia dýchacie cesty jednotlivca, kde je v ovzduší minimálny obsah kyslíka 17 obj. %. Podľa druhu škodlivín je potrebné zvoliť vhodný typ filtra. Aktívne uhlie odstraňuje škodlivé plyny, pary fyzikálnou sorpciou a chemisorpciou. Na filtračnom zloženci sú zachytávané prachové častice, pevné a kvapalné aerosóly.

Filtre sú skúšané a schválené podľa európskych noriem ČSN En 14387, 143, 12941 a 12942. Tomu zodpovedá farebné označenie pruhom po obvode filtrov.

Používajú sa pre záchyt škodlivín: organické, anorganické, kyslé plyny a pary, riedidlá, chlór, cyklohexán, toluén, alkohol, halogény, fosgén, kyanovodík, chlórpikrín, sarin, soman, yperit, sírovodík, oxid siričitý, chlórkyán, formaldehyd, bróm, chlorovodík a fluorovodík, čpavok, organické amíny, oxidy dusíka - NOX, pary ortute a jej komponenty, prachové a kvapalné častice, aerosóly, toxické dymy, biologické pevné a kvapalné aerosóly, rádioaktívne aerosóly, baktérie a vírusy.

Filtre sú vyrobené zo špeciálneho plastového materiálu s vysokou mechanickou odolnosťou a dlhodobou životnosťou. Majú pripojenie závitom oz40x4 mm podľa normy GOST 8762-75 alebo Rd40x1/7“ podľa ČSN EN 148-1 k ochranným maskám a dýchacím prístrojom.

Použitie: pre armádu, políciu a špeciálne záchranné jednotky, hasičov, nemocnice, laboratóriá, zamestnancov chemických, potravinárskych, farmaceutických závodov, zlievární, lakovní a ohrozené obyvateľstvo v priľahlých oblastiach.